აკადემიური საბჭოს წევრები

 

იურიდიული ფაკულტეტი:

  • დავით ხობელია - ასოცირებული პროფესორი;

 

ინჟნერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტი:

  • რევაზ ჭიღლაძე - პროფესორი;
  • ლერი ნოზაძე -ასოცირებული პროფესორი;

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი:

  • ლავრენტი ჩიბურდანიძე - პროფესორი;
  • ჯემალ მამაიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;

 

განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

  • ქეთევან გრძელიშვილი -ასოცირებული პროფესორი;
  • თინა იველაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.