22.10.2014

2014 წლის 21 ოქტომბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ორგანიზებით, ბორჯომის პირველ საჯარო სკოლაში,...

22.10.2014


2014 წლის 20 სექტემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეხვდა ბიზნესის ადმინისტრირების და ინჟინერიის, აგრარულ და...

21.10.2014

2014 წლის 18 ოქტომბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის კლუბის...